Manjak samopouzdanja

Samopouzdanje je način na koji vidite sebe i ono utiče na Vašu sliku o sebi i sopstvenim mogućnostima. Naše samopouzdanje se gradilo u odnosu sa nama bliskim ljudima, kao što su roditelji, porodica, a kasnije drugovi u školi, partneri i prijatelji.

Još u najranijem dobu dijete se prilagođava spoljašnjoj sredini i uči kako da skloni svoje potrebe koje se ne odobravaju. Na ovaj način “gutamo” sadržaj iz spoljašnje sredine bez svjesnosti o ličnoj istini. Ovaj mehanizam nije sam po sebi loš, jer on omogućava da postanemo civilizovana bića tako što u sebe unosimo vrijednosti, stavove, ponašanja i mišljenja okoline. Takođe ovaj proces stoji i iza obrazovnog sistema i usvajanja gradiva u školi. Međutim, nekada naša lična istina i potrebe se razlikuju od istina i potreba spoljašnje sredine. Samopouzdanje nam omogućava da se založimo za sebe i slijedimo svoje istine i želje.

Psihoterapija Vam može pomoći da spoznate svoje autentične potrebe i odlučite kako želite živjeti.