Naš tim čine terapeuti iz više psihoterapijskih pravaca i škola.

Anđela Šćekić Todorović

Psihološkinja i geštalt psihoterapeutkinja

Radim sa djecom, adolescentima i odraslima već sedam godina. Problemi sa kojima se najčešće susrećem su  panični napadi, psihosomatika, anksioznost, depresivnost, traume, žalovanje, razvojni problemi kod djece, proces razvoda, donošenje odluka u važnim životnim situacijama, kao i problemi u socijalizaciji. Sa djecom radim na procesu oslobađanja od strahova, mucanja i tikova, kao i ostalih razvojnih problema.

Kao psihoterapeut trudim se da prvo vidim, osjetim i povežem se sa klijentom da bismo izgradili dobar odnos u kom možemo zajednički da gledamo u procese kroz koje on prolazi. Kada kreiramo polje povjerenja, klijent se  lakše i bolje otvara, i na taj način zajednički otkrivamo kako on učestvuje i kreira odnos sa drugim ljudima, otkriva svoja osjećanja kojih nije svjestan. U procesu prihvatanja svega čega ranije nije bio svjestan, krije se početak želje za promjenom istog u budućnosti.

Poseban izazov predstavlja mi grupna terapija, kroz koju klijenti prolaze kroz različite procese iz kojih uvijek dobijaju nešto  za sebe, a ujedno rade i daju svoj doprinos  i za druge.

Sanja (Obradovic) Nedovic

Psihološkinja, psihoterapeutkinja i REKBT psihološka savjetnica (Racional Emotive & Cognitive Bwhavioral Therapy)

Preko deset godina radim sa klijentima koji imaju probleme kao sto su: panični poremećaj, agorafobija (strah i izbjegavanje javnih mjesta), socijalna anksioznost, strah od javnog nastupa, parališuća trema i stidljivost u komunikaciji sa drugim ljudima, nisko samopouzdanje, strah od insekata, pasa, vožnje liftom i avionom …, konstantna pretjerana briga, hipohondrija i pretjerana briga za sopstveno zdravlje, strah od smrti, stres, deprsija, problemi sa spavanjem, glavobolje, bolovi u zeludcu, disajne tegobe, problemi sa učenjem, problemi u partnerskim odnosima – pretjerana ljunomora, posesivnost, povrijedjenost, osjećanja krivice, strah od odbacivanja, problemi sa odlaganjem i teskoće u donošenju odluka, emocionalne teskoće nakon razvoda roditelja, nesigurnost i nisko samopouzdanje. U radu sa klijentima koji imaju probleme sa strahovima saznala sam da “STRAH IMA JEDNU MANU-PLAŠLJIV JE”.

Saradnik sam mnogih institucija i organizacija koje se bave unapređenjem mentalnog zdravlja.

Jelena Perućica

Psihološkinja i geštalt psihoterapeutkinja

Diplomirala sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2007, a zvanje geštalt psihoterapeuta sam stekla 2016. godine. U svom terapijskom radu, koji traje duže od jedne decenije, inspirisana sam povjerenjem u ljekovitost autentičnog ljudskog kontakta. Zato se radujem radu kroz podršku u psihološkim krizama, izazvanim problemima u porodičnim, partnerskim i drugim međuljudskim odnosima, kao i različitim strahovima, bolnim iskustvima, zastojima na profesionalnom ili ličnom nivou. U psihoterapiju sam zaljubljena zbog širine obrazovanja koju nudi, etičnosti kojoj stremi, mnogih saznanja primjenljivih u svakodnevnom radu i životu, ali najviše iz dječije zagledanosti u to kako susret dva bića ima beskrajan kapacitet da podstakne čovjekov duševni  rast i vrati vjeru u sebe i život.

U okviru višegodišnjeg radnog iskustva na mjestu stručnog saradnika u osnovnoj školi pohađala sam brojne seminare i licencirane stručne obuke iz oblasti inkluzivnog obrazovanja, kreativnog rješavanja konflikata, profesionalne orijentacije, kritičkog mišljenja, dramske i scenske pedagogije, zdravih stilova života, aktivnog učenja i drugih.

Završila sam nižu muzičku školu, odsijek za klavir i plesačica sam i koreografkinja flamenko plesa.

Milena Žujović

Psihološkinja i psihoterapeutkinja

Psihološkim savjetovanjem se bavim već deset godina. Po principima Transakcione analize sprovodim rad sa pojedincima, a takođe kreiram i sprovodim programe za grupni rad.

Klijenti sa kojima radim su odrasli ljudi i adolescenti koji se najčešće javljaju zbog problema u komunikaciji i odnosima sa drugim ljudima što uključuje nerazumijevanja, konfliktne odnose, teškoće u izražavanju mišljenja i osjećanja, strah od autoriteta. Moji klijenti su takođe i ljudi koji žele da poboljšaju svoje komunikacijske vještine i vještine zauzimanja za sebe, ljudi koji žele da se prilagode novim životnim situacijama, ljudi koji žele da unaprijede samopouzdanje, da više vole i poštuju sebe. Doživljaj stalnog umora, nezadovoljstva i neefikasnosti na poslu, kao i problemi u komunikaciji sa kolegama i nadređenima su još neke od tema sa kojima imam iskustvo u radu.

U radu koristim tehnike i intervencije, koje biram na način da odgovaraju specifičnim potrebama klijenta. Važno mi je da sa klijentima uspostavim odnos povjerenja i obezbijedim da se u procesu osjećaju bezbjedno. Na problemima sa kojima klijenti dođu radim uz zajednički i jasno postavljene ciljeve i stalno praćenje terapijskih efekata.

Volim rad sa ljudima i inspiriše me put koji klijenti prolaze kroz proces psihoterapije a vodi ih do mjesta gdje žive u skladu sa sobom i preuzimaju odgovornost za sopstveni život.

Ana Jaredić

Psihološkinja i psihoterapeutkinja - pravac transakciona analiza

Moje profesionalno opredjeljenje je orijentisano ka direktnom kontaktu sa klijentima već više od jedne decenije. Moja životna i profesionalna filozofija je utemeljena na svjesnosti i spontanosti, ali i na vjerovanju da je svaki čovjek bazično OK. Djelotvornim i jednostavnim tehnikama Transakcione analize  pomažem klijentu da povrati lični balans narušen usljed niza životnih okolnosti. Težište u terapijskom procesu uvijek usmjeravam ka povjerenju u klijentovu moć da se osloni na sopstvene potencijale. Takvo osnaživanje za posljedicu ima razvijanje povjerenja u sebe i poboljšanje kvaliteta života.

U svom iskustvu ima rad sa odraslim ljudima i njihovim potrebama da se suoče sa komplikovanim porodičnim, partnerskim odnosima te posljedicama donesenih odluka, poteškoćama komuniciranja u profesionalnom i privatnom okruženju, prevazilaženje gubitaka bliskih osoba (usled smrti, razvoda, odlaska), osnaživanju samopouzdanja i adekvatnog vrednovanja sebe u odnosu na okruženje.

Vjerujući u lične snage, dajem prostor  funkcionalnom rastu svojih klijenata koji se ogleda u njihovom svakodnevnom životu.

Marijana Bulatović Medenica

Psihološkinja i geštalt psihoterapeutkinja

Diplomirala sam psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Zvanje geštalt psihoterapeuta sam stekla 2016. godine, a dvije godine kasnije sam završila i edukaciju za geštalt terapiju sa parovima. Radim i kao psihološkinja u školi. Pohađala sam brojne edukacije iz oblasti obrazovanja i završila specijalističke studije u oblasti inkluzivnog obrazovanja. Bila sam mentorka u projktu „Škola bez nasilja“. Trener sam za inkluzivno obrazovanje i školsku medijaciju, a pohađala sam treninge za kreativno rješavanje konflikata, emocionalnu pismenost, zdrave stilovi života i sl. Koautorka sam priručnika za rad Komisija za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama.

Volim psihoterapiju. Rastem kroz rad sa ljudima, učim o sebi i dijelim svoje znanje i sebe u kontaktu sa klijentima. Uživam da plivam prostorima duše i iznova me fascinira koliko su ti prostori beskrajni i veliki. Vjerujem u ljudski kapacitet da se izbori sa svim teškoćama, u kontakt dva bića, kao i snagu svakog klijenta da preuzme odgovornost za svoj rast. Ranjivost bića mi nije nepoznata i kroz svoju ranjivost mogu da bivam i sa klijentom u njegovoj najdubljoj ranjivosti. Prija mi rad sa parovima, koji daje potpuno novu dimenziju psihoterapijskog iskustva.

Majka sam dva dječaka od 3 i 5 godina.

Nadežda Radenović

Psihološkinja i geštalt psihoterapeutkinja

Ja sam diplomirani psiholog, geštalt psihoterapeut i HR profesionalac.

Teme mog interesovanja su izazovi adolescentnog doba, depresija, vršnjačko nasilje, unapređenje kvaliteta života kroz psihoterapijski proces i razvoj bezuslovne ljubavi prema sebi.

Iskustvo sam sticala u radu sa djecom školskog uzrasta, starijom populacijom, djecom sa posebnim potrebama, kao i kroz rad u sektoru ljudskih resursa jedne multinacionalne kompanije. Radila sam sa klijentima koji se suočavaju sa kliničkom depresijom, različitim životnim krizama (gubitak  važnog odnosa, gubitak posla, problemi na radnom mjestu, porodični problemi), socijalnom anksioznošću i nedostatkom samopouzdanja, kao i sa osobama koje žele da unaprijede svoj život kroz psihoterapijski proces.

Još kao student psihologije otkrila sam koliko mogu da poboljšam svoj život kroz kontinuirani rad na sebi. Prolazeći kroz sopstveni psihoterapijski proces otkrivala sam nove načine razmišljanja, drugačiji pogled na život, važnost bezuslovne ljubavi prema sebi (bez koje nema istinske ljubavi prema drugima) i moć neodustajanja od svojih želja i ciljeva bez obzira na trenutne okolnosti. Uživam u uređivanju fb stranice Psihološko savjetovalište Krug i istoimenog instagram profila na kojima sa velikim brojem ljudi dijelim svoja razmišljanja, psihološko znanje, savjete i omiljene citate.

Veselinka Vesna Vuković

Geštalt psihoterapeutkinja

Savjetovanjem se bavim 7 godina. Potreba da uđem u psihoterapijski rad izazvana je životnim iskustvom i potrebom za rastom i razvojem. Prateći svoje potrebe, radila sam i kao pedijatrijska sestra na dječjoj intenzivnoj njezi, dječjoj hirurgiji i Savjetovalištu za psihomotorni razvoj. Na poslu sam se susretala sa roditeljskom i dječjom tugom, strahom…. a u privatnom životu sa iskustvima koja su me i lomila i jačala.
Život me je odveo uz neophodne edukacije iz defektološke oblasti u rad sa djecom i osobama sa kognitivnim smetnjama u intelektualnom razvoju u Resursni centar “1jun”.
Kao psihoterapeutkinja radim sa adolescentima, odraslim i parovima.
Duboko vjerujem u iskren, ljudski kontakt osoba.

Moj psihoterapeutski rad se zasniva na uvažavanju klijenta, njegovih unutrašnjih potreba i blokada. Zajedno ih ugledavamo i prolazimo kroz njih da bi ih klijent osvijestio.
Holistički pristup geštalt terapije ( um, duša, tijelo), daje mi mogućnost korištenja palete terapijskih tehnika. Sve su prilagođene pojedincu, jer je svaka osoba jedinstvena, bez obzira što dođu sa naizgled istim problemom: anksioznost, napadi panike, tuguvanja, problemi u braku ili vezi, nesigurnost, žalovanja…
Cilj mi je da klijent postane samosvjestan, da ugleda kako kreira kontakt i kako on i (zbog čega) učestvuje u kreiranju problema zbog kojeg je došao i da u jednom momentu sam može da podržava sebe sa ljubavlju i odgovornošću, živjeći u ovdje i sada.