Savjetovanje parova

Nijedan par ne nastaje bez veze. Naš rast podrazumijeva prihvatanje i sagledavanje osobina i djelova nas samih koje odbacujemo i ne želimo da vidimo. Da bismo bili u mogućnosti da obavimo ovaj zadatak potrebno nam je »ogledalo«, a jedino ogledalo u kojem se ljudska bića mogu ogledati su druga ljudska bića. Kao i po zakonima fizike, blizina ogledala nam garantuje kvalitet odraza, odnosno jasniju sliku sebe. Emotivni veza sa partnerom je naše sopstveno ogledanje u kojem se vide najbolji i najgori djelovi nas samih. Većinu naših ličnih rana nije moguće otkriti u samoći. Potreban nam je neko ko nam dopušta da ih nađemo i potreban nam je odnos koji će nas povrijediti s osobom koja će to dopustiti. Osoba koja će nam dopustiti da to osjetimo, a da nas ne obezvrijedi. Bivanje u paru nadražuje te stare rane, pa pretpostavljamo da ih uzrokuje partner. Nakon početne faze zaljubljenosti, u toku procesa prihvatanja odbačenih aspekata sebe, vidimo partnera u svojoj »drugosti«. Uvid da on nije onakav kakvim se činio pod plaštom zaljubljenosti, pokreće konflikt. U konfliktu se pojavljuju različitosti i on predstavlja poziv na razvoj. Ovdje se partneri rvaju na granici i bore za moć, usled čega isplivavaju lični nezavršeni poslovi i boli. Pojavljuju se najdublji strahovi sa kojima smo se suočavali u susretu sa roditeljima I okolikom kada smo bili djeca. Ulazak u dijalog je nemoguć, jer u težnji za završetkom nezavršenog posla pred partnerom postajemo dijete i to nam ne dozvoljava da vidimo partnera u “sada i ovdje”. Kako reagujemo zbog stvari koje su nam se dogodile prije mnogo godina, to onemogućava naš odnos sa partnerom u “sada i ovdje”. Na ovaj način nam bivanje u paru pomaže da sebe bolje upoznamo, porastemo, postanemo svjesniji sebe i drugog, kao i da postanemo bolji ljudi. Često se u ovoj fazi može čuti kako se jedan od partnera žali da se druga osoba promijenila, a zapravo se promijenio njen način doživljavanja druge osobe. U terapiji parova se pomaže pojedincima da budu što je više svjestni onoga što se događa umjesto da govore jedno o drugome. Bolje rečeno, da iskoristi konflikte kako bih shvatio što se događa u njemu i da razgovara o tome. Cilj je ove terapije je pomoći da se dva ranjena ljudska bića koja su se zatvorila, otvore. Zadatak terapeuta je da im pomogne da kroz kontakt pokažu svoju bol, da se ponovno otvore, da se pokažu, da vjeruju i sretnu se u MI!